Landmeter

Als landmeter-expert, beëdigd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te BRUSSEL kunnen wij u volgende diensten aanbieden :

Schattingen van verkoop- en verhuurwaarde

Wij maken voor u een beknopte waardepaling of een deskundig schattingsverslag welke voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.
(te koop- of te huurstelling, schenkingen, verdelingen, echtscheidingen, registratie, erfenis, ...)
Deze schattingen worden altijd objectief uitgevoerd.
Met onze 35-jarige ervaring en onze veelvuldige verkopingen, bevinden wij ons in een positie waarin wij u een exacte waardebepaling kunnen geven, en dit zonder verdere verplichtingen.

Vlabel schattingsverslag

Bij overlijden kunnnen wij voor de aangifte van de nalatenschap een VLABEL-schattingsverslag opmaken.
Dit schattingsverslag is bindend voor de Vlaamse Belastingdienst bij de aangifte van een nalatenschap.
Op deze manier komt u bij een eventuele latere verkoop van de onroerende goederen niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wij zijn erkend door VLABEL met identificatienummer 005212980060.

Opmetingen, afpalingen

Wenst u exact de grenzen van uw goed te kennen, betwistingen met buren te vermijden of op te lossen, wij meten uw goed exact op, uiteraard met de modernste technieken.

Verkavelingen en aanvraag van stedenbouwkundige attesten.

Wij kunnen voor u een volledige verkavelingsaanvraag, met of zonder infrastructuurwerken, indienen.
Alle mogelijkheden worden samen met u onderzocht.
Verder kunnen wij ook zorgen voor een stedenbouwkundig attest, een verdeling van een goed, of opslitsing van gebouwen, (opspliting privé-beroepsgedeelte, verdelingen in duizendsten voor basisakte)

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons