Verkopen met Immo Verstraeten

U verkoopt niet elke dag uw huis. Geen eenvoudige opdracht.  Daarom overweegt u om de hulp van een makelaar in te roepen.
Maar biedt die wel écht een meerwaarde ?  Of strijkt hij gewoon zijn commissie op ?

Misschien hebt u het zelf al geprobeerd Uw huis te verkopen . En dan weet u precies waar het schoentje wringt

 • de beste prijs bepalen is niet eenvoudig 
 • verkopen is een vak apart 
 • rondleidingen kosten veel van uw vrije tijd

Wij bieden u de oplossing

Wij bepalen een realistische prijs, met kennis van de markt en
respect voor uw privacy.

Wij gaan op commercieel vlak veel verder dan een notaris.  We bouwen een verkoopsplan op maat en stellen uw eigendom te koop via
ons immoview-netwerk in gans Vlaanderen; op verschillende websites, in kranten en vitrines.

Wij overtuigen uw koper tijdens de rondleiding met een krachtig verkoopsverhaal.

Wilt u uw eigendom verkopen zonder zorgen ?
En de hoogst mogelijke prijs bekomen ?

 

Hoe gaan wij te werk ?

De voorbereiding

 • Eerste contact, met bezoek aan het te verkopen pand.
 • Vrijblijvende schatting door gezworen Landmeter-expert.
 • Opimalistatie van uw transactie.
 • Analyse van de mogelijkheden en inwinnen van de nodige adviezen rond stedenbouwkundige optimalisatie, verkaveling,...
 • renovatie- en/of uitbreidingsmogelijkheden bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.
 • Voorstel van de verkoopsstrategie: vraagprijs of instelprijs, organisatie van bezoeken, aanpak van de publiciteit enz.
 • Aanvragen van EPC, elektriciteitskeuring, het OVAM bodemattest, van kadastrale legger en plan, gemeentelijke inlichtingsfiche, enz.
 • Opmaken van een informatiefiche en eventueel een plan voor het te verkopen goed met heldere beschrijvingen en een hele reeks digitale foto’s.

Publiciteit en bezoeken

 • Publicatie van de verkoopsinformatie over het pand in onze etalage, op onze website, op www.immoview.be  en op andere professionele immosites, in gespecialiseerde immomagazines zoals de Streekkrant, Vlan, Logic-Immo enz.
 • Doorsturen van de info aan onze zoekende klanten en deze van het immoview-netwerk.
 • Het bezoeken van het pand met kandidaat-kopers.
 • Opmaken van statusrapporten voor de eigenaar,
 • Als één of meer kandidaat-kopers geïnteresseerd zijn: onderhandelen met eigenaar en individuele kandidaat-kopers.

De verkoopovereenkomst

 • Opstellen van een verkoopovereenkomst, en deze ter goedkeuring voorleggen aan de door de partijen gekozen notarissen.
 • Na goedkeuring van het voorstel, de verkoopovereenkomst verder voorbereiden, de partijen uitnodigen voor ondertekening in ons kantoor.
 • Afsluiten van een gratis ongevallenverzekering voor de koper. Dit is ook een garantie voor de verkoper.
 • Begeleiding van de partijen tot en met de ondertekening van de notariële verkoopakte bij de notaris.

 

Contacteer ons vrijblijvend

 

Indien, tegen alle verwachtingen in, uw eigendom binnen de vastgelegde termijn niet verkocht werd, is er geen ereloon verschuldigd.

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons